Кривенко Валентина Олександрівна та Кривенко Андрій Веніамінович

Кривенко Валентина Олександрівна та Кривенко Андрій Веніамінович

1.04.2013 | от prosto_ktoto [mail] | Рубрики: Без рубрики

Кривенко Андрій Веніамінович, заступник директора з наукової та навчально-методичної роботи Кіровоградського обласного навчально-виховного комплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв).

Кривенко Валентина Олександрівна, вчитель математики та фізики Івано-Благодатненського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Кіровоградської районної державної адміністрації Кіровоградської області. 

У роботі розглядаються основні напрямки управлінської та методичної діяльності в навчальному закладі з метою інформатизації навчально-виховного процесу. 

У Концепції загальної середньої освіти відмічено, що слабким місцем нашої школи є відсутність у переважної більшості її випускників належної комп’ютерної грамотності, уміння працювати з інформацією.

Розв’язування актуальної проблеми створення ефективних методик навчання в школі традиційними способами є екстенсивним за змістовною ознакою. Тому основну увагу слід звернути на створення умов для впровадження в школу ІКТ (Information and Communication Technologies, ICT– сукупність методів, виробничих процесів і програмно- технічних засобів, інтегрованих з метою збирання, обробки, зберігання, розповсюдження, відображення і використання інформації в інтересах її користувачів), які дають змогу вести гнучке й варіативне навчання учнів.

Програма Intel® «Навчання для майбутнього» покликана допомогти вчителям середніх загальноосвітніх навчальних закладів опанувати ефективні педагогічні та інформаційні технології, розширити їх використання під час організації самостійної проектно-дослідницької діяльності учнів. Упровадження ІКТ у навчально-виховний процес забезпечує поступовий перехід освіти на новий якісний рівень. Нові інформаційні технології позитивно впливають на всі компоненти системи навчання та надають широкі можливості для розвитку особистості учнів і реалізації їх здібностей

 

 

Розглянемо основні напрямки управлінської та методичної діяльності в навчальному закладі з метою інформатизації навчально-виховного процесу.

Мотивація щодо необхідності оволодіння ІКТ педагогічними працівниками повинна здійснюватись поетапно.

І етап. Загальні відомості про переваги використання інформаційних технологій під час виховного та навчального процесу, інформування про сучасні мультимедійні засоби навчання (конференції, доповіді на педрадах та засіданнях методичних об’єднань).

ІІ етап. Навчання та конкретний показ можливостей урізноманітнення форм та методів навчальної та виховної діяльності (відкриті уроки та позакласні заходи з використанням ІКТ, практична демонстрація на засіданнях методичних об’єднань, творчих груп).

ІІІ етап. Практична реалізація, вивчення досвіду та відзначення кращих педагогів щодо використання ІКТ.

Використання ІКТ в навчальному закладі доцільно спрямовувати за такими основними напрямками:

 • створення та удосконалення сучасного єдиного інформаційного простору школи;
 • формування та реалізація моделі інформатизації, яка дозволяє якісно реалізувати впровадження сучасних інформаційних технологій у навчально-виховну та управлінську діяльність, підготувати учнів та вчителів до життєдіяльності в умовах принципово нового соціального середовища;
 • модернізація інформаційно-освітнього простору навчального  закладу;
 • розвиток інформаційної культури й підвищення ІКТ компетентності педагогів;
 • створення умов для самореалізації й підвищення ІКТ компетентності учнів навчального закладу.

Пріоритетні напрями діяльності адміністрації навчального закладу:

 • оснащення робочих місць адміністрації сучасним обладнанням;
 • забезпечення використання програмного комп’ютерного комплексу

для управління соціально-педагогічною системою закладу;

 • робота з  програмними засобами спрямованими на вирішення таких проблем: автоматизація управління навчальним закладом, розробка науково-методичних основ сучасної системи збору, зберігання й транспортування даних про роботу навчального закладу, аналіз статистичних даних та інформації про якість освіти в навчальному закладі, створення статистичної бази для дослідження діяльності навчального закладу, розробка баз даних про навчально-виховний процес;
 • проведення педагогічних рад, нарад при директорові з використанням ІКТ;
 • розробка комплексного аналізу уроку із застосуванням ІКТ;
 • оцінка впливу використання ІКТ на результативність викладання та навчання;
 • здоров’язберігаючі технології при використанні ІКТ у навчально-виховному процесі.

Пріоритетні напрями діяльності педагогів навчального закладу:

 • ефективне використання інформаційних ресурсів;
 • використання сучасних технічних засобів  як цілісного самостійного продукту;
 • створення сприятливої комунікативної ситуації та умов для розвитку творчих здібностей особистості, які особливо значущі для кожного учня, засобами ІКТ;
 • підвищення мотивації та пізнавальної активності учнів засобами ІКТ;
 • покращення індивідуалізації, диференціації та інтенсифікації процесу навчання шляхом використання інформаційних технологій;
 • розширення та поглиблення міжпредметних зв’язків засобами ІКТ;
 •  систематизація та інтеграція знання окремих навчальних предметів, організація систематичного та достовірного контролю;
 • уміння планувати та передбачати результати навчання, моделювати ситуації, розробляти програму курсу, враховуючи особливості побудови навчально-виховного процесу з використанням ІТ;
 • поєднання зорово-ілюстративної, текстової, звукової інформації;
 • перебудова навчального процесу в бік самостійних форм навчання.

Пріоритетні напрями діяльності учнів навчального закладу:

(користування комп’ютерними технологіями – нагальна потреба сучасного учня):

 •  співпраця учнів з носієм інформації;
 • активна участь у процесі навчання;
 • науково-дослідницька робота з використанням ІТ;
 • неперервне і ґрунтовне засвоєння учнями навчального матеріалу;
 • обмін інформацією за допомогою світового інформаційного простору з учнями країни, світу;
 • елементи дистанційної освіти;
 • здійснення моделювання, віртуальних експериментів, різноманітних явищ та процесів за допомогою сучасних комп’ютерних програм;
 • використання комп’ютерних технологій як методів та інструментів майбутньої практичної діяльності;
 • використання нових можливостей ІКТ (віртуальна реальність, комп’ютерні ігри та моделювання, блоги, мережеві спілкування, використання онлайнового сховища у хмарі,  технологія Wiki).

Пріоритетні напрями діяльності зі створення єдиного інформаційного простору навчального закладу:

 • систематизація та поповнення інформаційних ресурсів навчального закладу;
 • інтеграція до інформаційного середовища допоміжних служб;
 • забезпечення вільного контрольованого доступу до мережі Інтернет вчителям і учням на всій території навчального закладу;
 • впровадження у практику роботи інноваційних педагогічних технологій, пов’язаних із використанням ІКТ;
 • впровадження елементів дистанційної освіти;
 • систематизація шкільних інформаційних ресурсів:

- бази даних шкільної бібліотеки й медіатеки;

- бази даних розробок учителів і методичної літератури;

- бази мультимедійних проектів учнів та вчителів;

- електронних журналів;

 • узагальнення досвіду створення сучасного інформаційного простору в навчальному закладі.
Permalink

Еще нет отзывов

Июнь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 << <   > >>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Поиск

blog engine