АКТИВІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ВЕБ-КВЕСТУ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ

 

Анотація. У статті показано як впровадження веб-квесту сприяє активізації пізнавальної діяльності учнів загальноосвітньої школи у процесі вивчення фізики. Наведено приклад активізації пізнавальної діяльності учнів під час реалізації веб-квесту «Терморегуляція в живій природі»

Ключові слова: активізація пізнавальної діяльності учнів, освітній веб-квест, терморегуляція.

 

Для успішного навчання учнів фізики в загальноосвітній школі важливо формувати у них позитивні мотиви до навчання, розвивати у них інтерес до фізики як науки, тобто сприяти активізації пізнавальної діяльності учнів.

Одним із засобів активізації пізнавальної діяльності учнів загальноосвітньої школи є впровадження технології веб-квестів.

Переваги веб-квесту полягає у тому, що вони поєднують ігровий потенціал з пізнавальними і дослідницькими можливостями. Учитель, складаючи завдання, дає учням посилання на певні ресурси. Учні, виконавши завдання, залишають звіт на сайті веб-квесту (або надсилають на електронну адресу учителя). Завдання можуть бути довгостроковими і короткочасними, груповими і індивідуальними. За змістом вони бувають творчими, науковими, репортерські, аналітичними, оціночними тощо.

Результат виконаної роботи викладається у формі презентації на заключному етапі роботи або виступу на учнівській конференції.

Проблему активізації пізнавальної діяльності вивчали вітчизняні науковці С.У. Гончаренко, Є.В. Коршак, О.І. Ляшенко, С. П. Величко, В.Ф. Савченко та інші методисти і фахівці в галузі методики фізики.

Питання впровадження технології веб-квесту у навчальному процесі досліджувалося вітчизняними і зарубіжними вченими: Д. В. Грабчаком, М. С. Гриневич, М. Ю. Кадемією, С. Г. Литвиновою, Є С. Полат, І. М. Сокол, Б. Доджем, Л. Лоуренсом та інших дослідниками.

Мета статті: на конкретному прикладі показати, як доцільно активізувати пізнавальну діяльність учнів загальноосвітньої школи під час впровадження освітнього веб-квесту у курсі фізики 10-го класу.

Під час вивчення розділу «Основи термодинаміки» доцільно розглянути питання терморегуляції у живій природі. З цією метою варто реалізувати веб-квест «Терморегуляція в живій природі».

Виконання учнями запропонованого веб-квесту сприяє осмисленню особистого досвіду спілкування дитини з природою; розумінню свого місця в природі і соціумі; важливість раціонального розуміння світу. Виконуючи завдання зазначеного веб-квесту учні закріплюють знання з теплових явищ та вміння застосовувати одержані знання для розв'язання практичних задач; розширюють кругозір, удосконалюють навички користування Інтернетом для пошуку та обробки інформації, розвивають вміння самостійно працювати, раціонально розподіляти свій час.

Даний веб-квест містить вступ, інформацію про учасників, ключові дати, форму для реєстрації учасників, навчальні завдання, експериментальні завдання, ігрові завдання, результати, підсумки.

Веб-квест «Терморегуляція в живій природі» містить сім навчальних завдань, які включають відео запитання, теоретичні питання, експериментальні завдання, ребуси, кросворди, освітні пазли, хмари тегів. На рис. 1 наведено завдання №4. Для відповіді на дане завдання учні переглядають хмару тегів.

Веб-квест «Терморегуляція в живій природі» є короткочасним і розрахований на тиждень виконання.
Відповіді на запропоновані завдання учні надсилають за допомогою Google форм, які вбудовані в сторінку завдання.

Результати виконання веб-квесту оцінюються за наступними показниками: актуальність; доступність; форма подачі; ефективність впливу; технічність.

Досвід впровадження веб-квестів свідчить, що завершальний етап веб-квесту доцільно проводити у вигляді підсумкової презентації. Дуже важливо, щоб в обговоренні й оцінці результатів виконання веб-квесту брали участь, як учитель так і учні. Веб-квести сприяють знайомству і залученню учнів до наукових досліджень в різних областях знання

Як висновок, слід зазначити, що веб-квест, використовуючи інформаційні ресурси і інтегруючи їх у навчальний процес, допомагає ефективно вирішувати цілий ряд практичних завдань:

Учасники квесту навчаються виходити за рамки змісту і форм подання навчального матеріалу вчителем.

У процесі виконання завдань веб-квесту учні розвивають свої комунікативні здібності.

Веб - квест підтримує сприяє формуванню і розвитку пізнавального інтересу учнів, сприяє активізації їх пізнавальної діяльності.

Розміщення Web-квестів у реальній мережі дозволяє значно підвищити мотивацію учнів для досягнення найкращих навчальних результатів.

Список використаних джерел

1.   Веб-квест «Терморегуляція в живій природі» [Електронний ресурс] / В. Л. Бузько. – Режим доступу : https://sites.google.com/site/vebkvesttermoregulacia.

 

Відомості про автора:

Бузько Вікторія Леонідівна, вчитель фізики, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, учитель-методист, магістр педагогічної освіти, викладач фізики, кандидат педагогічних наук комунального закладу «Навчально-виховне об'єднання №6 «Спеціалізована загальноосвітня школа I-III ступенів, центр естетичного виховання «Натхнення» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області».

4 комментариев

Комментарий от: Мирошниченко [Посетитель]
МирошниченкоВеб-квест як вид діяльності учнів є цікава форма роботи, яка суттєво підвищує пізнавальний інтерес учнів до вивчення фізики. Та активізує розумовий потенціал. Разом з тим інтегрує знання з різних природничих дисциплін.
7.06.2016 @ 10:38
Комментарий от: Людмила Бойко [Посетитель]
Людмила БойкоВікторіє Леонідівно,вражає Ваш науковий підхід в організації сучасного навчального процесу. Пишаємося Вами!
8.06.2016 @ 21:02
Комментарий от: Любов Бондар [Посетитель]
Любов БондарГарний веб - квест, насичений відео і прикладами, в тойже час заставляє подумати над завданнями. Отже, Ви цим самим довели всім - що веб-квест це одна із форм прояву дистанційного навчання. Дякую Вам за роботу!
8.06.2016 @ 21:37
Комментарий от: Вікторія Бузько [Посетитель]
Вікторія БузькоЩиро дякую, шановні колеги, за Вашу увагу до обраної мною тематики!Сподіваюсь, що систематичне застосування навчальних веб-квестів стимулює інтерес учнів до фізики.
9.06.2016 @ 19:36