ОСВІТА В СФЕРІ ПРАВ ДИТИНИ В ІНТЕРНЕТІ

 

         У статті представлені актуальні сьогоденню поняття про права дитини в Інтернеті.

 

Сучасний каталог прав людини, зафіксований у міжнародних правових актах кожної правової держави. Хоча доступ до Інтернету на даний момент офіційно не визнаний як право людини, він розглядається як умова реалізації прав людини (свобода вираження поглядів, освіта, праця тощо).

Комітет Міністрів Ради Європи в Рекомендації СМ/Rес (2014) 6 («Посібник з прав людини для Інтернет-користувачів») зазначає, що існуючі права людини та основні свободи в рівній мірі відносяться як до оффлайн, так і до онлайн простору. Ніхто не повинен бути об’єктом незаконного втручання в здійснення прав людини та основних свобод під час перебування в Інтернеті.

Оскільки школярів є постійними користувачами Інтернету, тому і вони повинні знати механізми правового захисту у разі обмеження або порушення їхніх прав під час користування мережею. Для реалізації таких цілей можна використовувати під час тренінгів чи занять з інформатики посібник «Гайд».

«Гайд» – це «Посібник з прав людини для Інтернет-користувачів». Від англійської – to guide (вести, направляти). Англійська назва посібника – «Guide to Human Rights for Internet Users». «Гайд» – це книжка про те, які права людини існують в Інтернеті. Він інформує молодь про права людини в Інтернеті, їх можливі обмеження і засоби захисту, якщо права порушуються.

Він заснований на міжнародних документах, що регулюють права людини, зокрема, Європейській конвенції з прав людини.[1]

Посібник описує, як права людини можуть реалізовуватися та захищатися в наступних областях: «Доступ і недискримінація», «Свобода вираження поглядів та інформації», «Зібрання, об’єднання та участь», «Приватне життя і захист даних», «Освіта і грамотність», «Діти і молодь» та «Правовий захист».

Пам’ятка для школярів про їхні права при користуванні мережею Інтернет:

1. Ви маєте право на вільне вираження своїх поглядів та участь у житті суспільства, на те, щоб бути почутими та вносити свій вклад у вирішення питань, які стосуються ваших інтересів.

2. Ви можете очікувати на навчання безпечному користуванню Інтернетом з боку ваших вчителів, вихователів, батьків чи опікунів.

3.Контент, який ви створюєте в Інтернеті, або контент про вас, що створюється іншими Інтернет-користувачами, може ставати доступним у будь-якому куточку світу і завдавати шкоду вашій гідності, безпеці, приватному життю у цей час або на наступних етапах вашого життя.

4. Ви маєте отримувати чітку інформацію про те, який онлайн-контент та поведінка є незаконними (наприклад, домагання в Інтернеті), а також мати можливість повідомити про це. Вам повинні надати поради та підтримку з належною повагою до вашої конфіденційності та анонімності.

5. Вам повинен надаватися спеціальний захист від втручання у ваше фізичне, психічне та моральне благополуччя. Ви маєте право на освіту, яка покликана захистити вас від подібних загроз.

6. Доступ до Інтернету – це важливий засіб для реалізації вами своїх прав та участі в демократії.

7. Ваш доступ до Інтернету має надаватися за розумну ціну і бути недискримінаційним.

8. Органи державної влади мають сприяти вашому доступу до Інтернету, якщо ви проживаєте у сільській місцевості та географічно віддалених районах, а також якщо ви належите до малозабезпечених верств населення та (або) осіб з особливими потребами чи інвалідністю.

9. При взаємодії з органами державної влади, провайдерами мережі Інтернет та провайдерами Інтернет-контенту чи послуг ви не можете бути об’єктом дискримінації за будь-якими ознаками.[2],[3]

Використана література:

1. Загальна декларація прав людини:

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_015

2. Європейська конвенція з прав людини (Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод):

http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_UKR.pdf

3.  Сайт Національного комітету Кампанії в Україні:

http://nhsm.info

2 комментариев

Комментарий от: Ольга Таровик [Посетитель]
Ольга ТаровикОлена Миколаївна, дякую за цікавий та змістовний матеріал. Пам'ятку для школярів про їх права можливо можна доповнити ще і відповідальністю, яку вони будуть нести, якщо, наприклад, порушать авторське право, або ображатимуть когось. Діти повинні знати і про наслідки своїх вчинків, що здійснюються в Інтернеті. Адже більшість вважають, що Інтернет, це так, що хочц роблю і мені за це нічого не буде.
7.02.2017 @ 21:38
Комментарий от: Олена [Посетитель]
ОленаДоброго дня! У статті використовуються матеріали стор.17, 20 посібника:
Освіта в сфері прав людини в Інтернеті [Текст] : метод. посіб. / [Мурашкевич О. А., Черних О. О.] ; Спіл. програма Європ. Союзу та Ради Європи "Зміцнення інформ. сусп-ва в Україні". - Київ : ВАІТЕ, 2015. - 70 с. - 1000 экз. - ISBN 978-966-2310-36-8 або за посиланням: http://dsmsu.gov.ua/media/2017/01/25/13/Posibn_Human_rights_in_the_Internet.pdf
12.02.2017 @ 11:15