БЕЗПЕКА В ІНТЕРНЕТІ. ПРАВА ЛЮДИНИ В ІНТЕРНЕТІ

(виховна година)

Автори:       Куколова Анна Сергіївна

                    Костенко Анна Вікторівна

Анотація: Виховна година для учнів на тему «Безпека в Інтернеті. Права людини в Інтернеті». Пояснення небезпек, які є в глобальній мережі. Тлумачення поняття «права людини в Інтернеті».

 • Небезпеки в Інтернеті(контент, небажане спілкування, вірусні програми).
 • Права людини.
 • Права людини в Інтернеті – цінність для всіх.
 • Захист прав людини.
 • Повага прав людини в Інтернеті.
 • «Гайд».
 • Зібрання, об’єднання та участь.
 • Свобода вираження поглядів та інформації.
 • Доступ і недискримінація.
 • Приватне життя і захист даних.
 • Освіта і грамотність.
 • Діти і молодь.
 • Ефективні засоби правового захисту.
 • Життєві ситуації.
 • Поради для учнів та батьків.

 

 

Мета:провести бесіду з учнями на тему безпеки в Інтернеті, з’ясувати, які права має людина в глобальній мережі, розвивати логічне мислення, вміння орієнтуватися в ситуаціях, які можуть виникати в онлайн просторі; виховувати всебічно розвинену особистість, виховувати інформаційну культуру.

 

Хід виховної години

Розповідь вчителя (супроводжується показом презентації)

З кожним роком кількість користувачів світової мережі неухильно зростає. Більш того, разом із дорослими, доступ до комп'ютера отримують також і діти, а тому не секрет, що серед відвідувачів Інтернету зростає частка юної аудиторії.

Будь-яка дитина, що виходить в Інтернет, може переглядати будь-які матеріали, а це насильство, наркотики, порнографія. Все це підштовхує молодь поганих вчинків. Матеріали доступні в Інтернеті без обмежень.

У сучасному світі діти частіше обирають сидячий спосіб життя: онлайн-ігри та спілкування в соціальних мережах. Натомість реальність відходить на другий план. Комп’ютер вже давно перестав бути помічником у навчанні, а Інтернет – джерелом інформації.

Перегляд відеороліку "Безпека в Інтернеті - просто!". [5]

Небезпеки в Інтернеті

Контент

Сайти «для дорослих». За різними дослідженнями, до 70% світового трафіку займає порнографічний контент. Середній вік дитини, яка вперше стикається з порнографією – 11 років!

Пропаганда жорстокості, сцени агресії та насильства. Сюди ж відноситься пропаганда вступу в секти, екстремізм і т.д.

Інструкції суїцидів.

Небажане спілкування

Кібербулінг, або віртуальний терор. Простіше кажучи, це цькування з боку однолітків і знайомих через зовнішність, віросповідання, стать і т.д. На перший погляд, це здається не таким і страшним.

Мережева педофілія. Часто педофіли ховаються за фальшивим аккаунтом.

Фішинг, тобто спроба шахраїв роздобути особисту інформацію – паролі, дані карток і т.д

Кіберсуїцид, або узгоджені самогубства. Чи варто згадувати про «групи смерті» в мережі «ВКонтакті».

Вірусні програми

Віруси.

Спам.

Фішингові атаки. Шахраї масово розсилають листи з гіперпосиланням на фальшивий сайт.

Запитання до учнів:

• Що ви знаєте про права людини? Чи мають люди права в онлайн просторі, під час користування Інтернетом?

• Чи діють в Інтернеті принципи прав людини? Якщо діють, то як?

• Чи можливо порушення прав людини в Інтернеті? Що ухвалив з цього приводу Європейський суд з прав людини? - Як поводити себе, аби не порушувати права інших людей ?

• Як забезпечити захист своїх прав?

• Що повинна робити держава, аби права людини були захищені в Інтернеті?

Права людини - це певні можливості людини, котрі необхідні для її існування та розвитку в конкретно-історичних умовах, об'єктивно визначаються досягнутим рівнем розвитку людства і мають бути загальними та рівними для всіх людей.

Отже, це, по-перше, певні свободи людини, тобто її спроможність діяти певним чином або ж утримуватися від певних учинків з тим, аби забезпечити собі (й своїй сім'ї) належне існування, розвиток, задоволення тих потреб, що сформувались. І, якщо йдеться саме про основні права, то слід мати на увазі такі можливості, без котрих людина не може нормально існувати. Що означає "нормально"? Відповідь на це питання зумовлюється біологічною й соціальною обґрунтованістю потреб людини. Самі ж потреби як результат історично-природного та соціального розвитку людини не є незмінними. У такому розумінні розглядуваного феномена реалізовано теоретико-методологічний підхід, який можна назвати "потребовим". Адже зазначені можливості людини повинні використовуватися передусім для задоволення її життєво необхідних потреб і саме у цьому полягає особистісна значущість, цінність таких можливостей (тобто, прав людини).

Інформаційно-комунікаційні технології є одним із найбільш важливих факторів, що впливають на розвиток суспільства у 21 столітті. Масштабне і динамічне проникнення Інтернету в усі сфери життя значною мірою відображається як на еволюції суспільства в цілому, так і на окремій особистості. Інтернет є віртуальним середовищем, в якому реалізуються та порушуються права людини.

Хоча доступ до Інтернету на даний момент офіційно не визнаний як право людини, він розглядається як умова реалізації прав людини (свобода вираження поглядів, освіта, праця тощо).

Права людини в Інтернеті [1, c.15]

Законодавство про реалізацію та захист прав в Інтернеті постійно розвивається. Незважаючи на те, що віртуальний простір здається нереальним і неконтрольованим, це не означає, що це простір для порушень прав людини. І від самих користувачів здебільшого залежить без пекацього простору – Інтернет буде таким, яким люди самі його зроблять

Анонімність в Інтернеті сприяє тому, що права людини можуть порушуватись. Іноді люди не звертають уваги на те, що контент, який вони створюють та поширюють, коментарі, які вони роблять на сторінках, зачіпають права інших людей або містять дискримінаційні ознаки.

Для ефективної реалізації прав людини в онлайн просторі користувачі Інтернету мають отримувати підтримку.

Перегляд відеороліку "Приватне життя і захист даних".[6]

У разі обмеження або порушення їхніх прав, вони мають доступ до механізмів правового захисту, в тому числі звернення до суду. В Україні механізмами захисту прав людини в Інтернеті є:

Звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Можливості такого звернення обговорені в статті 55 Конституції України Звернення до Управління боротьби з кіберзлочинністю Міністерства внутрішніх справ України.

 У разі, якщо виявлено факт вчинення злочину за допомогою Інтернету, необхідно повідомити про цю подію, заповнивши форму зворотного зв’язку на сайті Управління боротьби з кіберзлочинністю Міністерства внутрішніх справ України http://www.cybercrime.gov.ua/feedback-ua та написати відповідну заяву в найближчий відділ міліції.

Звернення до міжнародних судів чи організацій.

 Після використання всіх національних механізмів правового захисту кожна людина може звертатися за захистом своїх прав і свобод до міжнародних судових установ, зокрема, до Європейського суду з прав людини.

 Також у випадках, коли права окремої людини порушуються, заяви про такі порушення можуть бути подані безпосередньо до Управління Верховного комісара ООН з прав людини за адресою:urgent-action@ohchr.or.

«Гайд» [1, c.17]

«Гайд» – це «Посібник з прав людини для Інтернет-користувачів», який є частиною Рекомендації CM/Rec (2014) 6 Комітету міністрів Ради Європи державам-членам. Від англійської – to guide (вести, направляти). Англійська назва посібника – «Guide to Human Rights for Internet Users».

Гайд уявляє собою набір положень і принципів, що стосуються здійснення прав людини в Інтернеті. Україномовну версію можна завантажити з сайту Інтернет Асоціації України: http://www.inau.org.ua/166.3115.0.0.1.0.phtm

Інтерактивна гра "Інформаційне дерево"(Перелік положень і принципі записані на листочках. Учні по черзі ознайомлюють з ними клас і кріплять їх до Інформаційного дерева по розділах).

Доступ і недискримінація[1, c.18]

1. Доступ до Інтернету – це важливий засіб для реалізації вами своїх прав та участі в демократії.

2. Ваш доступ до Інтернету має надаватися за розумну ціну і бути недискримінаційним.

3. Органи державної влади мають сприяти вашому доступу до Інтернету, якщо ви проживаєте у сільській місцевості та географічно віддалених районах, а також якщо ви належите до малозабезпечених верств населення та (або) осіб з особливими потребами чи інвалідністю.

4. При взаємодії з органами державної влади, провайдерами мережі Інтернет та провайдерами Інтернет-контенту чи послуг ви не можете бути об’єктом дискримінації за будь-якими ознакам

Свобода вираження поглядів та інформації [1, c.18]

1. Ви можете вільно висловлюватися в Інтернеті та мати доступ до інформації, поглядів і висловлювань інших осіб.

2. Обмеження можуть накладатися на такі висловлювання, в яких містяться заклики до дискримінації, ненависті або насильства.

3. Ви можете вільно створювати, повторно використовувати і поширювати Інтернет-контент із повагою до права на захист інтелектуальної власності та авторського права.

4. Органи державної влади зобов’язані поважати і захищати вашу свободу вираження поглядів та свободу інформації.

6. Ваш Інтернет-провайдер та провайдер Інтернет-контенту і послуг мають корпоративні зобов’язання поважати ваші права та забезпечувати механізми розгляду ваших скарг.

7. Ви можете вирішити не розкривати свою особу в Інтернеті, наприклад, скористатися псевдонімом. Однак органи державної влади в певних випадках можуть вдатися до заходів, завдяки яким вашу особу буде розкрито.

Зібрання, об’єднання та участь[1, c.19]

1. Ви можете вільно обирати будь-який сайт, додаток чи будь-яку іншу послугу з метою створення груп, приєднання та участі в будь-якій соціальній групі.

2. Ви маєте право на мирний протест в Інтернеті.

3. Ви можете вільно користуватися доступними онлайновими можливостями для участі в політичних дебатах, законодавчих ініціативах

Приватне життя і захист даних

1. Вам потрібно знати, що при користуванні Інтернетом ваші персональні дані регулярно обробляються.

2. При обробці ваших персональних даних органи державної влади і приватні компанії зобов’язані дотримуватися певних правил.

3. Ваші персональні дані повинні оброблятися лише у передбачених законом випадках або за умови надання вами згоди.

4. На вас не повинні поширюватися заходи загального спостереження чи перехоплення інформації.

5. Ваше приватне життя мають поважати і на робочому місці. Це передбачає конфіденційність вашої приватної електронної кореспонденції та спілкування.

6. Вам можуть надавати допомогу органи захисту даних.

Освіта і грамотність[1, c.19]

1. Ви повинні мати онлайн-доступ до освітнього, культурного, наукового, навчального та іншого контенту державною мовою.

2. Ви повинні мати доступ до інтерактивної освіти і знань у частині Інтернет- і медіа грамотності

Діти і молодь

1. Ви маєте право на вільне вираження своїх поглядів та участь у житті суспільства, на те, щоб бути почутими та вносити свій вклад у вирішення питань, які стосуються ваших інтересів.

2. Ви можете очікувати на навчання безпечному користуванню Інтернетом з боку ваших вчителів, вихователів, батьків чи опікунів.

3. Контент, який ви створюєте в Інтернеті, або контент про вас, що створюється іншими Інтернет-користувачами, може ставати доступним у будь-кому куточку світу і завдавати шкоду вашій гідності, безпеці, приватному життю у цей час або на наступних етапах вашого життя.

4. Ви маєте отримувати чітку інформацію про те, який онлайн-контент та поведінка є незаконними (наприклад, домагання в Інтернеті), а також мати можливість повідомити про це. Вам повинні надати поради та підтримку з належною повагою до вашої конфіденційності та анонімності.

5. Вам повинен надаватися спеціальний захист від втручання у ваше фізичне, психічне та моральне благополуччя. Ви маєте право на освіту, яка покликана захистити вас від подібних загроз.

Ефективні засоби правового захисту

1. Ваш Інтернет-провайдер, провайдери доступу до Інтернет-контенту чи послуг або інша компанія та (або) орган державної влади повинні повідомити вас про ваші права та можливі засоби правового захисту.

2. Державна влада зобов’язана захищати вас від незаконного доступу, втручання, підробки або інших шахрайських маніпуляцій із вашими електронними персональними даними, комп’ютером та даними, які в ньому зберігаються.

3. Ви маєте право на справедливий судовий розгляд.

4. Ви маєте право на індивідуальну скаргу до Європейського суду з прав людини після вичерпання всіх існуючих національних засобів правового захисту

Розбираємо життєві ситуації. Обговорення з учнями [8]

1. Я знайомлюся з ким-небудь мого віку в чаті онлайн. Чи можу я дати мою адресу або номер телефону для того, щоб ми могли зустрітися?

2. Мати учня прочитала повідомлення сина «В контакті» та на різних інформаційних форумах і збагнула, що він є членом секти готів. Після цього, мати учня попередила про захоплення сина його класного керівника та його дівчину, а також встановила комендантський час повернення учня з вулиці. Учень в усіх діях матері вгледів порушення його права на особисте життя. Чи було порушення права? Роз’ясніть ситуацію, хто був правим, а хто – ні, чому, а також як слід було вчинити?

3. Учениця виграла перше місце на міській олімпіаді, про що публічно проголосив директор на загальних урочистих зборах. Учениця обурилася і назвала це повідомлення втручанням у її особисте життя. Чи було порушення права? Роз’ясніть ситуацію, хто був правим, а хто – ні, чому, а також як слід було вчинити?

4. Я спілкуюся з кимось вперше онлайн. Чи можу я відправити фото цій людині?

5. Я відвідую сайт компанії, про яку я чув. Вони просять повідомити моє ім'я і номер телефону для того, щоб я міг взяти участь в конкурсі. Чи можу я повідомити свої дані?

6. Я спілкуюся в чаті і хтось говорить мені щось неприємне. Як я повинен вчинити?

7. Мої батьки і я встановили правила щодо того, що я можу робити в Інтернеті, коли я вдома, але зараз я перебуваю вдома у друга. Чи повинен я поводитися за правилами моїх батьків, чи можу робити все, що робить мій друг?

8. Я в мережі і я отримую повідомлення від мого інтернет-провайдера з проханням повідомити пароль. Мені кажуть, що це потрібно для того, щоб виправити мій аккаунт. Чи повинен я дати їм пароль?

Поради для учнів та батьків[7]

Дотримання правил безпечного користування Інтернетом для дітей.

Ніколи не давайте приватної інформації про себе (прізвище, номер телефону, адресу, номер школи) без дозволу батьків.

Якщо хтось говорить вам, надсилає вам, або ви самі віднайшли у мережі щось, що бентежить вас, не намагайтеся розібратися в цьому самостійно. Зверніться до батьків або вчителів - вони знають, що треба робити.

Зустрічі у реальному житті із знайомими по Інтернет-спілкуванню не є дуже гарною ідеєю, оскільки люди можуть бути дуже різними у електронному спілкуванні і при реальній зустрічі. Якщо ж ви все ж хочете зустрітися з ними, повідомте про це батьків, і нехай вони підуть на першу зустріч разом з вами.

У електронних листах не застосовуйте текст, набраний у ВЕРХНЬОМУ РЕГІСТРІ - це сприймається у мережі як крик, і може прикро вразити вашого співрозмовника.

Не надсилайте у листі інформації великого обсягу (картинки, фотографії тощо) без попередньої домовленості з вашим співрозмовником.

Не розсилайте листи з будь-якою інформацією незнайомим людям без їхнього прохання - це сприймається як "спам", і звичайно засмучує користувачів мережі.

Завжди поводьтеся у мережі так, як би ви хотіли, щоб поводилися з вами!

Дотримання правил безпечного користування Інтернетом для батьків

(буклет)

• Разом з дітьми розробіть правила користування Інтернетом. Особливо домовтеся з ними про прийнятний час роботи в Інтернеті і сайти, до яких вони збираються заходити.

• Знайдіть час для відвідування сайтів разом з дітьми та заохочуйте їх ділитися з вами знаннями, отриманими в Інтернеті.

• Якщо діти спілкуються в чатах, використовують програми миттєвого обміну повідомленнями, грають або займаються чимось іншим, що вимагає реєстраційного імені, допоможіть дитині його вибрати і переконайтеся, що воно не містить ніякої особистої інформації.

• Наполягайте на тому, щоб діти ніколи не видавали своєї адреси, номера телефону або іншої особистої інформації. Наприклад, місце навчання або улюблені місця для прогулянки.

• Навчайте дітей не розміщувати свої чи сімейні фотографії.

• Поясніть, що давати свої паролі не можна нікому, крім батьків, навіть найближчим друзям.

• Поясніть, що не потрібно відповідати на невиховані й грубі листи. Якщо отримали такі листи, то потрібно сповістити про це батьків чи вчителів.

• Скажіть дітям, що їм не слід зустрічатися з людьми, яких вони знають тільки з Інтернету. Поясніть, що ці люди можуть виявитися зовсім не тими, за кого себе видають. Якщо ж це необхідно, то спочатку треба спитати дозволу батьків. Зустріч у громадському місці та й у присутності батьків.

• Скажіть дітям, що не все, що вони читають або бачать в Інтернеті, - правда. Привчіть їх запитувати вас, якщо вони не впевнені.

• Навчіть дітей поважати інших в Інтернеті. Переконайтеся, що вони знають про те, що правила етикету діють скрізь – навіть у віртуальному світі.

• Наполягайте, щоб діти не завантажували музику, комп'ютерні ігри та інші програми без вашого дозволу.

• Поясніть, наскільки небезпечно для комп’ютера переходити на посилання, адреси яких вам невідомі.

• Контролюйте діяльність дітей в Інтернеті за допомогою сучасних програм. Вони допоможуть відфільтрувати шкідливий вміст, з'ясувати, які сайти відвідує дитина і що вона на них робить.

• В Інтернеті дійсно можна зустріти багато суб'єктів з недобрими намірами, але це не є приводом для того, щоб відмовитися від користування цією мережею.

Дотримуйтесь цих простих правил, і ви будете впевнені, що жодна людина з нечесними намірами не отримає доступу до вашої персональної інформації.

Література

 1. Освіта в сфері прав людини в Інтернеті. Методичний посібник. Мурашкевич О.А., Черних О.О. – К:BAITE.2015. – 70 с. (https://www.academia.edu/18492034/Освіта_в_сфері_прав_людини_в_Інтернеті._Human_rights_in_the_Internet._Manual_for_educators_and_youth_workers)
 2. http://disted.edu.vn.ua/media/bp/html/oppilaille.htm
 3. http://childlibr.org.ua/pravila-koristuvannya-internetom-dlya-ditej-ta-pidlitkiv.html
 4. http://www.nmc-volyn.gov.ua/abcView/340/
 5. https://www.youtube.com/watch?v=z2tD0Ug6_w0
 6. https://www.youtube.com/watch?v=bfO_vkK2OdM
 7. http://hjvfirf24.blogspot.com/p/blog-page_95.html
 8. Права людини для дітей: посібник для вчителів та тренерів / Денисенко Л. В., Дзюбій О. А. К.: Час Друку, 2011. - 260 с.

1 комментарий

Комментарий от: Мельчуцький Вячеслав [Посетитель]
Мельчуцький ВячеславЧому люди вперто не хочуть дотримуватися правил?
13.02.2017 @ 09:59