ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ: ФОРМИ, МЕТОДИ, ЗАСОБИ

 

В освіті, як і в будь-якій іншій галузі людської діяльності, час від часу з’являються «модні слова», які означають її найактуальніші проблеми: інновації, профільне навчання, дистанційне навчання. Їх починають вживати часто, не завжди коректно стосовно справжнього змісту. Це природний процес пошуку, коли нове осмислюється порівняно з уже відомим. Ніхто не володіє істиною в довершеному вигляді, але пошуки наближають до неї. Тому, ознайомлюючи у цій статті з формами, методами і засобами дистанційного навчання, запрошую вас до таких пошуків.

 

Наше життя – справжня проблема. Людина – це передусім творець. Жити – значить вишукувати засоби для здійснення себе як програми ( Ортега-і-Гассет). Сфера освіти повинна стати джерелом соціальної й культурної ініціативи,джерелом активності і творчої еволюції мислення й діяльності ( П. Щедровицький)[1,3].

Більшість педагогів погоджуються, що завдання вчителя нового покоління–розвивати у дітей пізнавальну потребу, навчити вчитися самостійно, розвинути уміння використовувати знання у нестандартній ситуації. Саме тому використання в навчальному процесі елементів дистанційного навчання стає важливим етапом освітнього розвитку учнів. Відомі різні шляхи впровадження елементів дистанційного навчання, найчастіше – це традиційні форми, але трішки модифіковані.

Одна з найважливіших форм навчальних занять – лекція. Лекції при дистанційному навчанні можуть проводитись у реальному й нереальному часі,  фронтально й індивідуально. Доцільним є проведення «електронних лекцій»- набір навчальних матеріалів в електронному вигляді, що включає текст лекцій, демонстраційний матеріал, додаткові відомості про тему лекцій та ін., оформлені у вигляді окремих файлів. Лекції такого виду повинні  мати чітко структурованих зміст, блокову схему побудови матеріалу, розвинену гіпертекстову структуру, використання додаткових прийомів викладу матеріалу.

Створити електронну лекцію під силу кожному вчителю, а надавати допомогу в самостійному опануванні навчального матеріалу та керувати роботою учнів допомагають консультації, як індивідуальні, так і групові із застосуванням засобів нформаційних і телекомунікаційних технологій.

Після опрацювання певної навчальної теми широко використовують семінари. Віртуальні семінари – семінари, коли учасники не бачать один одного, а обмінюються тільки текстовими повідомленнями. А семінари за умов застосування інформаційних та телекомунікаційних технологій можуть проводитися за допомогою компютерних відео- й телеконференцій і , як зазначають А. Солодовник і В. Шарко, нічим не відрізняються від традиційного, тому що учасники бачать один одного на екранах моніторів комп’ютера.

Найпоширеніша форма спілкування вчителя й учнів при дистанційному навчанні – форум. Він може бути присвячений будь-якій проблемі або темі. Кілька форумів можна об’єднати в один великий. Наприклад, під час роботи малої групи над проектом створюються форуми для кожної окремої групи з метою спілкування під час проведення дослідження над вирішенням поставленого, для даної групи, завдання, потім – обговорення загальної проблеми проекту всіма учасниками навчального процесу (веб-конференція) [2,56].

Для організації дослідницької діяльності учнів у мережі Інтернет використовують веб-квести. Приклади веб-квестів: http://natascha1980.wixsite.com/grakwest

http://natascha1980.wixsite.com/web-kwest

https://natascha1980.jimdo.com/

Не можна залишити поза увагою, під час дистанційного навчання, спілкування в режимі реального часу – чат та технологію, що «дає можливість повною мірою відтворити умови спільної форми організації навчання, а саме  семінарських і лабораторних занять, лекцій тощо» (В. Царенко), - вебінар.

Розширення можливостей учителя при застосуванні дистанційного навчання підсилює мотивацію навчання учнів. За допомогою  дистанційної форми  навчання можна брати участь у міжнародних Інтернет-проектах, проводити шкільну дослідницьку діяльніть, бути активним учасником Інтернет-олімпіад, творчих конкурсів…

Отже, дистанційне навчання сприяє поширенню інформаційно-комунікаційних технологій, використанню їх засобів, а процес введення дистанційних елементів в освіту дозволяє економити час учня і вчителя; вносить елементи новизни у процес навчання для учнів і вчителя, дозволяє учню відчути самостійність і разом з тим відповідальність, що підвищує його мотивацію на навчання; бути в деякій мірі готовим прийняти дистанційне навчання в цілому, бо учень має право вибрати цю форму навчання; розвивати в учнів навички безперервної освіти й підвищення кваліфікації в майбутній професійній кар’єрі.

Перспективи подальших досліджень дистанційного навчання вбачаю в тому, щоб  послідовно розглянути варіанти побудови елементів дистанційного навчання для різних навчальних рівнів або ступенів шкільної освіти. Це дозволить більш чітко окреслити вимоги до варіантів побудови дистанційного навчання з урахуванням можливостей і економічних чинників.

 

Список використаних джерел:

  1. Газета для заступників директорів середніх навчальних закладів «Завуч», видавництво «Шкільний світ»-№19 (241): липень, 2005.
  2.  Журнал «Відкритий урок. Розробки,технології, досвід», видавництво «Плеяди»,-№2 (206): лютий, 2012.
  3. Антонов Г. Дистанційне навчання: мода чи потреба?//Освіта уккраїни.-4 квітня (№25).-с.10.
  4. Т.О. Дерба. Дистанційне навчання школярів.- Режим доступу: http://www/nbuv.qov.ua/ejournals/ITZN/em13/content/09dtossi.htm.

2 комментариев

Комментарий от: Маргарид Галина [Посетитель]
Маргарид ГалинаОднозначно згодна з Вами, пані Наталіє, що дистанційне навчання - це навчання майбутнього, як дітей, так і дорослих. А використання веб-квестів у навчальному процесі дає змогу зацікавити учнів своїм предметом та навчити їх багато нового.
7.06.2017 @ 07:52
Комментарий от: Олена Калашник [Посетитель]
Олена КалашникДякую, пані Наталіє, за приклади цікавих веб-квестів. Думаю, Ваші учні із задоволенням взяли участь у них. Ви запрошували до участі лише своїх учнів? Якщо можна, на наступний раз запросіть і нас.
Щодо веб-квестів як форми дистанційного навчання - думаю, що така ігрова форма для дітей основної школи є доступною і цікавою. А якщо по закінченні гри ще й приз ...
8.06.2017 @ 20:52