Умови участі в роботі конференції:

Для включення теми до програми конференції та розміщення змісту тез виступу учаснику необхідно до 01.06.2015 року заповнити анкету за посиланням https://goo.gl/ZjqWef та надіслати до оргкомітету текст виступу на електронну адресу: itkrvg@gmail.com.

Вимоги до матеріалів виступу (тез) учасника конференції

Текст виступу (до 3 сторінок) та (або) презентація виступу готується у розрізі вказаної тематики конференції.

Особливості оформлення тексту:

- параметри сторінки: формат А4, поля – 2 см з усіх боків, міжрядковий інтервал – 1, гарнітура – Times New Roman, розмір шрифту – 14 кегль, без переносів. Допускається виділення символів (фрагментів тексту) напівжирним шрифтом, курсивом та підкресленням.

- Уникати набору тексту великими літерами.

- Розміщення тексту:

 • заголовок великими літерами симетрично;
 • через 1,0 інтервал ім’я та прізвище автора(ів);
 • через 1,0 інтервал анотація українською мовою;
 • через 2,0 інтервали текст тез з одним міжрядковим інтервалом;
 • таблиці в тексті мають бути виконані в Microsoft Excel або Microsoft Word;
 • малюнки зберігаються окремим файлом з роздільною здатністю не менше 300 dpi та розширенням JPEG;
 • ілюстративний матеріал і таблиці повинні мати нумерацію і назву;
 • сторінки тез не нумеруються;
 • посилання на використані джерела подаються у квадратних дужках, зазначається порядковий номер і сторінка цитованого джерела;
 • після тексту тез подаються бібліографія та відомості про авторів.

Особливості оформлення презентації:

 • не більше 10 слайдів;
 • усі слайди презентації мають бути витримані в одному стилі;
 • кількість блоків інформації під час відображення статистичних даних на одному слайді має бути не більше чотирьох;
 • презентація має бути розміщена он-лайн у відкритому доступі (slideshare.net, prezi.com, calameo.com та ін.).

Матеріали, виконані з порушенням цих вимог, не реєструються та не розглядаються.

Про хід конференції

Автор не має потреби приїздити на місце проведення конференції. Подані ним матеріали розміщуються та обговорюються (04 червня 2015 року) на блозі НМЛ інформатики та інформаційних технологій навчання. По завершенні конференції матеріали будуть упорядковані та розміщені на освітньому інтернет-навігаторі за посиланням: http://oin.in.ua/ .