Web-квест як засіб розвитку дослідницьких умінь і навичок та ікт компетентностей на уроках української мови і літератури

У статті викладено матеріал про використання технології Web-квест з метою організації дослідницької роботи учнів на уроках української мови і літератури.

Застосування дослідницької діяльності під час уроків української мови і літератури один із пріоритетів сучасної освіти. Пошукова активність – одна з умов, що дозволяє виховувати у школярів жагу до знань і прагнення до відкриття.

Ключові слова: Web-квест, пошук, активність, самостійність.

       Ми живемо в умовах високого розвитку інформаційного поля, тому потрібно постійно отримувати нові знання. Інформаційний простір безмежний, і без певних навиків учням важко орієнтуватися. Тому, завдання вчителя – навчити знаходити потрібну інформацію, аналізувати, узагальнювати.  Людина, яка вільно орієнтується в мережі Інтернет, має суттєву перевагу над інформаційно-ізольованими особами. Технологія Web-квест сприяє оволодінню учнями навичками роботи з різною інформацією, розвиває вміння знаходити головне.

         Web-квест – це сайт в Інтернеті, з яким працюють учні, виконуючи те або інше навчальне завдання. Розробляються такі веб-квести для максимальної інтеграції Інтернету в різні навчальні предмети на різних рівнях навчання в навчальному процесі. Вони можуть охоплювати окрему проблему, тему, можуть бути і міжпредметними. Тематика веб-квестів може бути найрізноманітнішою, проблемні завдання можуть відрізнятися мірою складності. В основі веб-квесту лежить індивідуальна або групова робота учнів (з розподілом ролей) за рішенням заданої проблеми з використанням інтернет-ресурсів, підготовлених учителем. Результати виконання веб-квесту, залежно від матеріалу, що вивчається, можуть бути представлені у вигляді усного виступу, комп'ютерної презентації, буклетів, публікації робіт учнів у вигляді веб-сторінок і веб-сайтів (локально або в Інтернеті) [2].

Найхарактернішою ознакою такого способу пізнання є те, що активними співтворцями навчально-виховного процесу стають самі учні. Кожен школяр долучається до співпраці в колективній, груповій діяльності. Учень і вчитель стають рівноправними, рівнозначними суб’єктами навчально-виховного процесу.  [3]

         Сьогодні ця технологія використовується як найбільш вдалий спосіб використання мережі Інтернет на уроках.

Поняття Веб-квест не нове, уперше було вжито Берні Доджем і Томом Марчом у 1995 році, автори розробили інноваційні завдання, додатки до самостійної роботи студентів з метою інтеграції Інтернет у систему освіти [1].

З того часу десятки тисяч вчителів світу використовують технологію веб-квест як найбільш вдалу під час роботи з ресурсами мережі Інтернет.

Існує кілька визначень технології веб-квест.

Веб-квест – це різновид уроку, на якому всі, або майже всі відомості, з якими працюють учні, знаходяться в Інтернеті (http://webquest.org/).

Веб-квест - це сайт в Інтернеті, з яким працюють учні або вчителі, виконуючи ту чи іншу навчальну задачу (Биховський Ярослав).

Отже, можна зробити висновок, що обов’язковою умовою веб-квесту є використання мережі Інтернет. Можливий варіант, коли інформація міститься в рамках одного ресурсу (сайт або блог), або учні мають самостійно знайти інформацію за вказівками вчителя.

Я пропоную розглянути веб-квест «Ціна волі – довічна пильність» створений з метою  удосконалення навичок аналізу художнього тексту на прикладі драми-феєрії «Лісова пісня» Лесі Українки; осмислення філософського поняття воля; навчитися використовувати ресурси мережі Інтернет для пошуку потрібної інформації; спонукати до самостійної роботи; навчити працювати з Google формами, дошками оголошень.

Із веб-квестом можна ознайомитися на блозі квесту http://lisova-pisna.blogspot.com/.

Веб-квест «Ціна волі – довічна пильність» складається з чотирьох етапів, які всі учасники гри проходитимуть одночасно. На кожному етапі з’являється частина карти з посиланням на наступний крок.  На сторінці кожного етапу є вкладка «Карта веб-квесту». Її розміщено з метою уникнення втрати розуміння місця знаходження. Будь-якої миті можна повернутися на початок. Також на кожному рівні є вкладка «Корисні посилання», де розміщено ресурси мережі Інтернет з даної теми.

Технологію веб-квест вважаю універсальною, адже за умови, що відсутнє підключення до мережі Інтернет, можна провести просто квест, де учні зможуть виконати завдання, скориставшись друкованими схемами.

         Виходячи із вищезазначеного, можна із впевненістю сказати, що веб-квест сприяє удосконаленню навичок пошуку інформації в мережі Інтернет; розвитку нестандартного мислення; заохоченню самостійно навчатися; викликає зацікавленість пошуковою та дослідницькою роботою; сприяє підвищенню самооцінки учнів.

Технологія веб-квест, використовуючи інформаційні ресурси Інтернет і інтегруючи їх у навчальний процес, допомагає ефективно вирішувати цілий ряд компетенцій:

  •  використання інформаційних технологій для вирішення професійних завдань ;
  •  самонавчання і самоорганізація;
  •  робота в команді, тобто навички командного рішення проблем;
  •  вміння знаходити кілька способів рішень проблемної ситуації, визначати найбільш раціональний варіант, обґрунтовувати свій вибір.

При використанні веб-квесту у навчанні підвищується мотивація учнів до вивчення дисципліни, з одного боку, і до використання комп'ютерних технологій у навчальній діяльності, з іншого. Веб-квест – це не простий пошук інформації в мережі, адже учні, працюючи над завданням, збирають, узагальнюють інформацію, роблять висновки [2].

Список використаної літератури

  1. Webquest.org [Електронний ресурс]. – Режим доступу:    http://www.webquest.org/index.php
  2. Желізняк Л. Д. Технологія „Веб-квест” на уроках інформатики [Електронний ресурс] / Л.Д. Желізняк. – Режим доступу: http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/30734/
  3. Маївка С. В. «Web-квест» як засіб розвитку інформаційної культури та ІКТ-компетентностей на уроках інформатики [Електронний ресурс] / С.В. Маївка. – Режим доступу: http://osvita.pl.km.ua/~zosh1/content/1213/files/maivka.pdf.

 Відомості про автора:

Н.А. Бугайова, учитель української мови і літератури Новопразької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Олександрійської районної ради Кіровоградської області

5 комментариев

Комментарий от: Людмила Бойко [Посетитель]
Людмила БойкоНАталіє Анатоліївно! Web-квест справді сприяє розвитку дослідницьких умінь та навичок учнів, активізації пізнавальної діяльності вихованців. Сподіваємося, що Ви запропонуєте інші свої напрацювання у даному напрямку.
4.06.2015 @ 18:14
Комментарий от: Наталія Романич [Посетитель]
Наталія РоманичПогоджуюсь з автором, що веб-квести розвивають дослідницькі уміння та навички. Крім того, учні опановують ІКТ-технології. Тож сучасному вчителю зручно спілкуватися зі своїми вихованцями у новому форматі. Запропонований для ознайомлення веб-квест «Ціна волі – довічна пильність» - гарний приклад.
4.06.2015 @ 21:53
Комментарий от: Панченко Оксана [Посетитель]
Панченко ОксанаДякую, Наталіє Анатоліївно, за цікавий вид дослідницької діяльності. Справді, юні дослідники,працюючи , застосовують звичні для них технології, а це посилює зацікавленість до об'єкта дослідження і бажання якнайшвидше побачити результат власної праці.
4.06.2015 @ 22:24
Комментарий от: Ірина Маранська [Посетитель]
Ірина МаранськаСтаття цікава і практично направлена на розкриття механізму створення та проведення веб-квесту на уроках української мови і літератури.
Така форма організації проектної діяльності сприяє формуванню учнівської команди, розвитку дослідницьких умінь і навичок, усвідомленому використанню комп'ютерних технологій у навчальній діяльності учнів.
З нетерпіням чекаю на Ваші нові ідеї.
4.06.2015 @ 23:08
Комментарий от: Наталія Бугайова [Посетитель]
Наталія БугайоваШановні колеги, дякую, за щирі та змістовні коментарі. Технологією веб-квест захопилася, бо вважаю її універсальною. Нові напрацювання уже є. Створено кілька веб-квестів, завдання яких учні уже зараз виконують у пришкільному мовно-профільному таборі "Іскра". Думаю, Ви їх побачите уже у вересні.
5.06.2015 @ 12:10