ЕЛЕМЕНТИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ОКРЕМИХ РОЗДІЛІВ КУРСУ ФІЗИКИ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ

 

У статті розглянуто використання елементів дистанційного навчання у шкільному курсі фізики. Пропонується модель інтеграції дистанційної та традиційної освіти у курсі фізики загальноосвітньої школи під час вивчення окремих розділів. Розглянуто приклад запровадження дистанційного навчання фізики в основній школі з теми «Магнітне поле» (9 клас).

Ключові слова: дистанційна освіта, загальноосвітня школа, навчання фізики, магнітне поле.

Відображаючи сучасні тенденції розвитку освіти дистанційна освіта стала невід’ємним явищем освітньої та інформаційної культури багатьох країн світу, у тому числі й України. Практика її впровадження відкрила нові перспективи для широкого розповсюдження знань. Дистанційна освіта на сучасному етапі виступає дієвим інструментом модернізації освіти.

Дистанційні технології – це освітні технології, які реалізуються в основному із застосуванням засобів інформатизації і телекомунікації за умов опосередкованої чи частково опосередкованої взаємодії учня і педагога. Залежно від характеру організації навчальних комунікацій між учасниками навчально-виховного процесу та організаторами освіти і способу побудови комунікаційного каналу навчального середовища (транспортної системи доставки навчальних об’єктів) розрізняють традиційне дистанційне навчання (заочна форма навчання) і електронне дистанційне навчання (е-дистанційна форма навчання). Аналізуючи моделі дистанційного навчання, ми вважаємо, що для підвищення пізнавальної активності учнів до фізики, доцільно реалізовувати  модель інтеграції дистанційної та очної освіти, обґрунтованої Є. С. Полат.

Дистанційне навчання у курсі фізики може проходити у формі:

–         виконання проектів і дослідницьких робіт;

–         роботи з дітьми-інвалідами або з тими, що часто хворіють;

–         заочної (екстернатної) форми навчання;

–         роботи з обдарованими дітьми (індивідуальні додаткові завдання підвищеного рівня);

–         додаткових завдань з метою повторення (кросворди, ребуси та ін.) [1].

На нашу думку, у процесі навчання фізики в загальноосвітній школі найбільш вдалим й оптимальним є поєднання традиційної класно-урочної системи навчання з елементами дистанційного навчання.

Наведемо приклад реалізації такого навчання під час вивчення розділу «Магнітне поле» у курсі фізики 9-го класу. У процесі вивчення даного розділу в традиційній формі (класно-урочній системі) розроблено дистанційний курс, підтримка курсу здійснюється за допомогою сайту вчителя [2] та хмарних сервісів (рис. 1).

 


Методи навчання, які використовує учитель у процесі запровадження такого змішаного навчання: уроки (навчальний контент курсу); лабораторні роботи; самостійні роботи; тести; індивідуальні завдання, експериментальні завдання; доповіді в класі; презентації учнів (розміщення на сайті вчителя); обговорення у форумі; інтерактивні завдання.
Теоретичний матеріал представлений лекціями. Курс містить блок завдань спрямований на опанування матеріалу, та блок завдань для контролю засвоєних знань. Наявний блок творчих завдань спрямований на самостійне застосування набутих знань, умінь і навичок у вирішенні конкретних проблем інтеграційного характеру та участі учнів у різних форумах і проектах.

Для оптимальної роботи учнів у процесі змішаного навчання доцільно створювати Google-групи, оскільки під час спільної роботи над певною тематикою запропонованою учителем відбувається не лише навчання і самонавчання, але й взаємне навчання.

Запроваджуючи елементи дистанційного навчання у курсі фізики варто особливо звернути увагу на такі технологія, як «індивідуалізоване навчання» та гейміфікація.

Освітня технологія «індивідуалізоване навчання», коли всі учні отримують один і той же матеріал, але кожен освоює його в своєму темпі. Це може бути не лише опанування нового матеріалу, але й виконання тестових завдань в онлайн-режимі, домашніх експериментальних завдань та інше.

Гейміфікація, або використання прийомів і елементів гри з метою підвищення мотивації і активного включення в процес навчання. Це інтерактивні кросворди, які учні виконують дистанційно, запровадження веб-квестів за певною тематикою та інше.

Під час уроків на етапі актуалізації знань, умінь та навичок учнів варто використовувати дидактичні ігри, розміщені на сайті вчителя. Наприклад, дидактична гра «Фінальний матч» з даної теми [4], створена за допомогою Інтернет-проекту Umaigra (UI). Дана дидактична гра призначена для удосконалення набутих знань, умінь та навичок, для індивідуальної й групової роботи з учнями, для перевірки і самоперевірки вивченого матеріалу за темою «Магнітне поле, 9 клас». Для швидкої перевірки засвоєння термінології доцільно застосувати гру «Подорож до острова «Магнетизм»» [5] (рис. 2).

 

Учитель, використовуючи елементи дистанційного навчання може застосовувати індивідуальну методику навчання, пропонувати учню додаткові блоки навчальних матеріалів, посилання на інформаційні ресурси. 

Список використаних джерел

  1. Бузько В. Л. Дистанційна освіта в загальноосвітній школі у процесі вивчення природничо-математичних дисциплін/ В.Л. Бузько, С. П. Величко // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна. – 2014. – Вип. 20: Інноваційні технології управління якістю підготовки майбутнього вчителя фізико-технічного профілю. – С. 68-70. – (Index Copernicus International).
  2. Бузько В. Л. «Магнітне поле, 9 клас» [Електронний ресурс] / В. Л. Бузько. – Режим доступу: https://sites.google.com/site/magnetikfield9buzko/.
  3. Дистанційний курс «Магнітне поле, 9 клас», Бузько В. Л. [Електронний ресурс] / SpiderScribe.net Mind Map. – Режим доступу: http://www.spiderscribe.net/app/?43a0b0389caeae4aded458ab805b2329.
  4. Бузько В. Л. «Магнітне поле, 9 клас» [Електронний ресурс] / В. Л. Бузько. – Режим доступу: https://sites.google.com/site/magnetikfield9buzko/football.
  5. Подорож до острова «Магнетизм» (3313) [Електронний ресурс] / В. Л. Бузько. – Режим доступу: http://www.umapalata.com/uschool/expo/Nika15/3398.html?LANG=RU.

 Відомості про автора:

Бузько Вікторія Леонідівна, вчитель фізики, спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, учитель-методист, магістр педагогічної освіти, викладач фізики, кандидат педагогічних наук комунального закладу «Навчально-виховне об'єднання №6 «Спеціалізована загальноосвітня школа I-III ступенів, центр естетичного виховання «Натхнення» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області».

4 комментариев

Комментарий от: Людмила Бойко [Посетитель]
Людмила БойкоПриємно працювати з креативними професійними педагогами, Вікторіє Леонідівно!
4.06.2015 @ 21:02
Комментарий от: Олександр Гавриленко [Посетитель] Email
Олександр ГавриленкоЯк завжди - на найвищому рівні! Вікторіє - ти надзвичайно талановита і працьовита! За нормальних умов змогла би досягти набагато більшого!!! Справді, написано доступно і толково! Успіхів!
5.06.2015 @ 01:21
Комментарий от: Вікторія Бузько [Посетитель] Email
Вікторія БузькоЩиро дякую, Людмило Борисівно!
6.06.2015 @ 10:32
Комментарий от: Вікторія Бузько [Посетитель] Email
Вікторія БузькоКрасно дякую, пане Олександр! За щирі побажання ДЯКУЮ!
6.06.2015 @ 10:35